گفتگو با ماسالی بمناسبت سی امين سالگرد انقلاب اسلامی

حسن ماسالی، فعال و تحليل گر سياسی، به پرسش های انوشيروان کنگرلو، خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، پيرامون انقلاب اسلامی سال 1357 پاسخ گفت. وی انقلاب را شورشی کور ناميد و به خصوص به اين پرسش پاسخ داد که پس از گذشت سه دهه از اين واقعه چه نگاهی به آن روز ها دارد.

0 comments: