جلسه( چه کنیم چه کنیم )رهبر با سران سه قوه و اظهارات ملتمسانه دادستان کّل کشور از مردم جهت پایان دادن به تظاهرات


دادستان کل کشور:
اميدواريم هر چه زودتر آرامش به کشور بازگردد

دادستان کل کشور در حاشيه افتتاح نمايشگاه جامع عملکرد 30 ساله قوه قضاييه ضمن تاييد خبر جلسه ديدار صبح ديروز سران سه قوه با رهبري اظهارداشت: جلسه ديروز در خصوص حوادث و وقايع اخير بعد از انتخابات بود. قرابانعلي دري نجف آبادي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به حوادث بعد از انتخابات گفت: از همه تقاضا داريم قانون را رعايت و ملتزم به قانون باشند و اصل حاکميت قانون را پاس بدارند و از رفتارهاي قانون شکنانه و حرمت شکنانه و هتک حرمت افراد حقوقي و غيرحقوقي اجتناب ورزند. وي با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي مبني بر ارتکاب اعمال خلاف قانون اظهار داشت: از آحاد مردم به ويژه جوانان رشيد و با انگيزه مي خواهيم که از ارتکاب اعمال مجرمانه، سلب حقوق عمومي، بر هم زدن نظم عمومي و اقدامات مخاطره انگيز و تخريب اموال عمومي اجتناب ورزيده و قانون را محور و مدار اقدامات خود کنند. دادستان کل کشور در پايان تاکيد کرد: اميدواريم هر چه زودتر آرامش همه جانبه به کشور بازگردد وطبق رهنمودهاي رهبري همه افراد دست به دست هم داده و موجب پيشرفت کشور شوند و از همه تقاضا مي کنم ديگر از شاد کردن دل دشمنان خودداري ورزند. به گزارش ايلنا، قرار بود صبح ديروز آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در مراسم افتتاحيه اولين کنگره بين المللي بررسي صحنه جرم و نيز افتتاح نمايشگاه جامع عملکرد 30 ساله قوه قضاييه حضور يابند که به دليل جلسه سران سه قوه با رهبري در مراسم افتتاحيه اين همايش حاضر نشد.

0 comments: