یک نوجوان۱۷ ساله دیگر به نام میثم عبادی در ۲۳ خرداد به ضربه گلوله کشته شده است.


خانواده میثم عبادی با تماس با انجمن از کشته شدن فرزند خود در روز ۲۳ خرداد در فلکه صادقیه تهران خبر دادند.میثم عبادی فرزند عسگر در حالی‌ که از محل کار خود از یک فرش فروشی به خانه بر میگشته در فلکه صادقیه از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به علت خونریزی بسیار زیاد در خیابان جان باخته است.پیکر این نوجوان ۱۷ ساله بعداز طی‌ مراحل قانونی در بهشت زهرا دفن شده است.

انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی‌ anjomanhemayat@yahoo.com

1 comments:

# ارسال شده توسط rastakheezeiran

بر روح کثیف خامنه ای لعنت


روشن فکران مسلمان کر و شعار ابلهانه مرگ بر ضد ولایت فقیه
سی سال است عده ای از مزدم نادان ایران مشت های خود را گره می کنند و محکم شعار ابلهانه احمقانه و کثیف مرگ بر ضد ولایت فقیه را تکرار می کنند بی آنکه بدانند معنی این جمله طلب مرگ کردن برای هموطنان شیعه و مسلمان خودشان است. افراد نادانی هم که خود را روشن فکر مذهبی می دانند و با نوشته و سفسطه های خود گوز را به شقیقه ربط می دهند تا به دروغ اثبات کنند اسلام دینی انسان ساز است تاثیر مخرب این شعار کثیف را درک نکردند. اینان در طول سی سال گذشته حتی یک مقاله چند پهلو در رد این شعار ننوشتند. نتیجه اش را امروز می بینیم. عده افراد حرامزاده شستشوی مغزی شده از بس این شعار کثیف را تکرار کرده اند که باورشان شده هر کس مخالف این پیر مرد نجس شیره ای بی آبروی علیل است باید بمیرد و به راحتی اسلحه به روی هموطنان ما می کشند و به مردم حمله می کنند. اینان حرام زادگان سنگ دل بی مغزی هستند که اندک مغز آنها را شستسو داده اند به آنها تلقین کرده اند که اسلام بهترین دین است و این علی شیره ای حافظ اسلام و هر کس که مخالف اوست باید بمیرد . این شعار ابلهانه و خونریزانه نیز تبدیل به ریتم موسیقی جنایت این جانیان شده. اگر این به اصطلاح روشن فکران مسلمان رابط گوز و شقیقه در طول سی سال عمر جنیایت بار این نظام خونریز سعی کرده بودند این شعار را حذف کنند امروز اینگونه شاهد شهید شدن هموطنانمان به دست نوکران حمرامزاده علی شیره ای نبودیم