راه‌اندازی وبسایت جدید و مستقل پایگاه خبری(حقوق انسانی و اولیه بشر)


در 2009/09/07
به دنبال استقبال رو به فزونی بازدید کنندگان ،پایگاه خبری (حقوق انسانی‌ و اولیه بشر)در پی احداث و ایجاد یک وبسایت مستقل میباشد،،و از ۲۴ شهریور در آدرس جدید زیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
http://www.azizanpress.com/