پیشنهاد دادن دیه از بیت المال به خانواده‌های کشته شده‌ها به شرط سکوت خانوادها


حقوق انسانی و اولیه بشر :بنا بر گزارش‌های رسیده موثق ستاد‌های خبری وزارت اطلاعات با احضار برخی از خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر ،به آنها پیشنهاد داده که در صورتی که موضوع کشته شدن فرزندشان را رسانه‌ای و علنی نکنند،با توجه به عدم شناسایی قاتلان! خون بهائ آنان از بیت المال پرداخت خواهد شد.

0 comments: