شکايت خانواده منوچهر محمدي عليه فضائل عزيزان توسط دادگاه لوس انجلس رد گرديد.

از بي دادگاه هاي انقلاب ايران تا دادگاه هاي لوس انجلسي امريکا
بعد از انتشار مطلب روشنگرانه فضائل عزيزان تحت عنوان (افشاي حرکات اخير وزارت اطلاعات در امريکا و عوامل ميداني اشان در داخل امريکا )که حتي در روزنامه حکومتي نيز البته به صورت ناقص و جهت دار انتشار يافت،(لينک کيهان)عبدالرضا اشرف پور(دائي ناتني منوچهر محمدي)در اقدامي تلافي جويانه به نمايندگي از خانواده محمدي شکايتي در دادگاه لوس انجلس مطرح کرده بودند که به علت واهي بودن شکايتشان دادگاه شکايتشان را رد کرد(تصوير حکم صادره از دادگاه لوس انجلس)
لازم به توضيح است که اين شکايتهاي واهي جهت تحت فشار قرار دادن اقاي عزيزان انجام شده بود و بدين نحو تلاش داشتند که اقاي عزيزان را مجبور کنند خبر منشره توام با اسناد را از سايتش حذف کند،که خوشبختانه با توجه به استقلال دستگاه قضائي امريکا،نتوانستند به اهداف غير قانوني خود برسند.

اقاي عزيزان همچنين پيشتر اعلام کرده بود که اينگونه فشارها مانع از افشا گري هايش عليه عوامل ج.ا نخواهد بود

0 comments: