وحشت رژيم از مراسم ماه محرم و بخشنامه پليس مبني بر حضور (همياران پليس) در دستجات

سردار احمدي مقدم از حضور «همياران پليس» در دستجات محرم خبر داد و در توضيح اين مطلب، گفت: با هماهنگي هيات هاي مذهبي افرادي به عنوان «هميار پليس» به ما معرفي مي شوند که اين افراد تحت پوشش آموزش هاي اوليه قرار خواهند گرفت و امکاناتي همچون کاور و ابزار راهنمايي و رانندگي در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت تا خود هيات هاي مذهبي در کنترل ترافيک مشارکت داشته باشند .تا مشکلي در زمينه ايجاد ترافيک براي مردم در دهه محرم به وجود نيايد.

براي جزئيات خبر که در خبرگزاري ايسنا مشروحا انتشار يافته اينجا را کليک کنيد

0 comments: