اطلاعيه

هم ميهنان عزيز،متاسفانه عوامل ج.ا در امريکا به طرق مختلف در ميان اپوزيسيون و حتي به برخي از رسانه هاي امريکائي چون صداي امريکا،نفوذ وبا تشکيل باند هاي مخفي و با سوئ استفاده از امکانات دولتي امريکا ضمن ايجاد ديکتاتوري رسانه اي،با بخشي از حاکميت و حتي سرويس هاي اطلاعاتي نظام در تماس هستند ، خوشبختانه بسياري از انها توسط مدارک مستند ارسالي از سوي هم ميهنان افشا شده اند،هر چند بعد از انتشار اسناد با تهديد هاي فراواني مواجه شده ام ولي هيچ کدام از انها مانع از اطلاع رساني ام نشده و نخواهد شد.
در هفته هاي اخير توسط برخي افراد همچون م.م و ا.ب تهديداتي بر عليه من شده ولي از سوي ديگر مدارکي نيز عليه اين عوامل به سايت ارسال شده است که در حال بررسي انها جهت انتشار ميباشم،ولي در عين حال جهت تکميل تحقيقات نياز به مدارک و ادله بيشتر يک ضرورت است از اين رو از همه کساني که اطلا عات و مدارکي عليه عوامل ج.ا در خاک امريکا دارند،صميمانه درخواست ميکنم که اسناد و اطلاعات خود را به اين وبسايت ارسال دارند.

1 comments:

Anonymous

سلام من یکی از کارمندان امنیتی جمهوری اسلامی هستم که تصمیم گرفته ام به ملت بپیوندم رسانه مشغول همکاری با جمهوری اسلامی هستند که از جمله آنها یک رسانه شنیداری لس آنجلس با مجری معروف میباشد من بزودی اطلاعات دقیقی را خواهم فرستاداعلام آمادگی میکنم در دادگاه حاظرم شهادت دهم