اعتصاب غذا و دستگیری دو پناهجو در شهر وان

گزارش دریافتی: دو فعال سیاسی و پناهجو در شهر وان امروز دوشنبه مورخ نهم مارچ 2009 در مقابل دفتر کمسیاریای عالی پناهندگان در شهر وان دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. و در ساعت 16 توسط پلیس ترکیه دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.
این دو پناهجو به نامهای کامران عبدالله زاده و رضا مشایخی صبح امروز با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی نوشته "نه نان، نه آب، تا گرفتن جواب" که به زبان فارسی و انگلیسی بود، در رو به روی دفترکمسیاریای عالی پناهندگان اعلام اعتصاب غذای خشک کردند. (تصاویر در پائین آمده است)
کامران عبدالله زاده فعال سیاسی کُرد بعد از شش سال فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی مجبور به ترک ایران شده و 26 ماه قبل توسط مصاحبه شده اما تا امروز هیچ جوابی دریافت نکرده است. ضمنا رضا مشایخی دانشجوی دانشگاه زاهدان که در زمستان 1386 به اتفاق پدرش امان الله مشایخی (از فرماندهان اسبق سپاه) پس از بارها بازداشت و ارعاب توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اجبارا از ایران خارج و خود را به دفتر کمسیاریای عالی پناهندگان معرفی کرده اند و بعد از یک سال تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.
با توجه به وضعیت امنیتی این دو پناهجو در شهر وان ترکیه و خطراتی که جمهوری اسلامی در اینجا برای این دو پناهجو ایجاد کرده است و بی توجهی تام و تمام کمسیاریای عالی پناهندگان که به ظاهر باید حامی حقوق انسانهایی نظیر این دو عزیز باشد، آنها مجبور به اعتصاب غذای خشک برای گرفتن جواب خود شدند.
و باز هم کمسیاریای عالی پناهندگان نه تنها کمکی به این پناهجویان نکرده بلکه با همکاری با پلیس ترکیه و تماس با آنها باعث دستگیری آنها شده است. اما کامران عبدالله زاده و رضا مشایخی قبل از دستگیری اعلام داشتند که حتی در زیر شدیدترین فشارها به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند و صدا حق طلبی خود را به این صورت به تمام انسانهای شریف و آزاده اعلام می دارند و تا هر زمان که جواب قطعی از کمسیاریای عالی پناهندگان دریافت نکند اعتصاب را زنده نگه خواهند داشت

0 comments: