عفو بين الملل: مرگ در زندانهاى ايران


سازمان عفو بين الملل نسبت به مرگ مشكوک زندانيان سياسى در زندانهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانى كرد.
این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به مرگ اميدرضا ميرصيافى، وبلاگ نویس جوان ایرانی و همچنین مرگ مشکوک امير حسين حشمت ساران نوشت بنظر مى ‌رسد كه در هر دو مورد مرگ زندانی ناشى از عدم رسیدگی پزشکی بوده است.
عفو بين الملل نوشت شرم‌ آور است زندانيانى كه نياز به درمان دارند از کمکهای پزشکی محروم مى ‌شوند تا بميرند.

0 comments: