تصاويري از تحويل جسد زنده ياد امير حشمت ساران به خانواده ش

2 comments:

علی ن

ریشه ی آنان که باعث شهادت او شدند خشکیده باد. ستم از این آشکارتر هم می شود؟

Anonymous

nefrin bar setamgar.zende bad azadi.paydar bad rahe azadi khahan.