شهناز غلامي و پيمان پاکمهر از کشور به قصد پناهندگي خارج شدند


بنا بر اخبار در يافتي شهناز غلامي هفته گذشته از ايران خارج و در يکي از کشور هاي همسايه ايران تقاضاي پناهندگي کره است.شهناز غلامی مدیر وبلاگ آذر زن و عضو انجمن خبرنگاران زن (رزا) از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳ به مدت ۵ سال به دلیل فعالیت های سیاسی در زندان تبریز محبوس بوده و نیز در مرداد سال ۱۳۸۶ به مدت تقریباً یک ماه به دلیل شرکت در مراسم یک خرداد، اولین سالگرد تظاهرات اعتراض آمیز خرداد شهرهای آذربایجان در سال ۸۵ دستگیر و زندانی شده بود
بنا بر برخي گزارشات موثق،آقاي پيمان پاکمهر مدير سايت تبريز نيوز نيز از دوهفته پيش در انکارا خود را به کميسارياي پناهندگان سازمان ملل معرفي کرده است

0 comments: