معرفي يک راديوي جديد مبارزاتي مردمي

راديو ايران،از 14 ماه پيش به فعاليت خود با مديريت اقاي توکلي آغاز کرده است،اين راديو بيست و چهار ساعته اينترنتي در آدرس ذيل قابل دسترسي ميباشد،

0 comments: