گزرش تصويري از مراسم گراميداشت رضا فاضلي در آتلانتا

روز يکشنبه بيست و شش آوريل در آتلانتا با حضور جمعي از ايرانيان آزاديخواه ياد و خاطره زنده يا درضا فاضلي گرامي داشته شد،در اين مراسم ابتدا دو فيلم و مصاحبه رضا فاضلي به نمايش در آمد. سپس سخنرانان مراسم، هر کدام براي دقايقي از خصوصيات منحصر به فرد زنده ياد رضا فاضلي ومبارزات سياسي وي صحبت کردند.از جمله سخنرانان اين مراسم خانم دکتر شهلا عبقري وخانم ژاکلین سليماني واقايان رضوي ،سليماني ، گشایشی ، جمالی ، بختیارنژاد و بیک بودند.
در پايان مراسم نيز کتابهاي رضا فاضلي به حضار معرفي گرديد.0 comments: