فراخوان تظاهرات اعتراضی در روبروی هتل محل صندوق رای رژیم اسلامی در آتلانتا


فراخوان به تظاهرات
در روز انتخابات فریاد زندانیان سیاسی ایران باشیم
در روز 12 ژوئن( 22 خرداد 1388) 2009 رژیم تمامیت خواه ولایت فقیه انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد.
در یک نظام مردم سالار و آزاد، انتخابات دارای شاخص های زیر است:
1. برای احراز مقام های اصلی قدرت سیاسی، میان احزاب گوناگون مبارزه ای مبتنی بر برنامه های حزبی ارائه شده انجام می گیرد و رای مردم برنده یا برندگان را مشخص می کند.
2. انتحابات رقابتی است و هیچ محدودیتی برای شرکت در آن برای هیچ کس بجز محکومین جنایی وجود ندارد.
3. انتخابات براساس حقوق بشر است و شهروندان آزادند که رای بدهند یا ندهند، در سیاست شرکت داشته باشند یا نداشته باشند و بهر نحو که مایل باشند به ایجاد تشکلات خود بپردازند، و هیچ فردی را نمی توان بدلایل اعتقادی-مذهبی، نژادی و غیره از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم داشت.
4. وجود قوه قضائیه مستقل برای حفاظت حقوق بشری شهروندان. باید اعمال سیاستمداران و مقامات دولتی بوسیله حاکمیت قانون محدود گردد. به نحوی که هیچ حزب و یا گروه منتخب و هیچ اتحادی نتواند برضد شهروند و یا گروهی از شهروندان عملی انجام دهد.
5. شهروندان جامعه از ترورهای سیاسی و زندانی شدن بی دلیل محافظت گردند
6. وجود مطبوعات آزاد. دسترسی مردم به کلیه وسایل ارتباطات جمعی برای بیان نارضایتی هایشان نسبت به خط مش ها و سیاست ها ی دولت و مقام های سیاسی و برقراری ارتباط بین شهروندان.
هیچ کدام از شرایط بالا که لازمه یک انتخابات آزاد و دموکراتیک است در ایران با حاکمیت رژیم اسلامی وجود نداشته و ندارد.
اینک چهار نفر(احمدی نژاد، موسوی، کهروبی و رضایی) از شاه مهره های وفادار به رژیم اسلامی، که تاکنون در سمت های مختلف سیاسی، خیانت به ملت و مملکت را در پاسداری از رژیم تمامیت گرای ولایت فقیه به اثبات رسانده اند بعنوان نامزد منتصب گردیده اند تا مردم از بین آنان یک نفر را انتخاب کنند.
هر چهار تن نامزد های انتصابی دارای پرونده ای سیاه در کشتار و سرکوب زنان و مردان در جنبش دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، جنبش کارگری، و اقلیت های مذهبی هستند و دستانشان آغشته به خون زنان و مردان عاشق آزادی و زندگی است.
در 12 ژوئن 2009 ( 22 خردادسال 1388 )عاملین رژیم و لابی های آن در 35 شهر بزرگ امریکا از جمله آتلانتا، که دارای تعداد بیشتری از ایرانیان است، ریاکارانه صندوق رای گیری خواهند گذاشت.
همبستگی ملی ایرانیان-آتلانتا کلیه زنان و مردان آزادی خواه و دموکراسی خواه را فرا می خواند تا در روز 12ژوئن (22 خرداد1388 )2009 فریاد در گلو خفته ی زنان و مردان آزادی خواه و حق طلب گرفتار آمده در سیاه چال های رژیم ولایت فقیه باشیم و با فریاد:
"آزادی" " آری"- "حکومت دینی " "نه"
انتخابات آزاد آری" " انتصابات" " نه"
صدای زنان و مردان زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی را بگوش جهانیان برسانیم.
همبستگی ملی ایرانیان-آتلانتا
محل تظاهرات در آتلانتا: تقاطع خیابان رازول و بزرگراه 285 روبروی هتل کامفورت این.
Protest location: Comfort Inn, 5793 Roswell Road N.E. Atlanta. Georgia 30328
Hotel Phone number: 404-252-6400

0 comments: