کنفرانس افشاگری حجت الاسلام کدیور با حضور فاطمه حقیقت جو

یک ملت می گوید تقلب شده
چرا تسلیم مردم نمی شوید!
کودتاچی ها اگر 24 میلیون رای داشتند دیگر نیازی به کودتا نداشتند!
برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید

0 comments: