سه شنبه ۲۳ جون ،ویدئو کوتاه از تظاهرات ایرانیان آزادیخواه شهر دالاس تگزاز در حمایت از خیزش مردم ایران

( مرگ بر خامنه‌ای) و( نترسید نترسید ما همه باهم هستیم ،) از اصلیترین شعارهای این تظاهرات بود

0 comments: