گزارش سی‌ ان ان از کشته شدگان روز شنبه سی‌ خرداد در تهران: کشته شدن نوزده تا صد و پنجاه نفر

کشته شدن نوزده تا صد و پنجاه نفر
سی ان ان بر اساس خبر بیمارستان ها، ۱۹ نفر درناآرامی های روز شنبه در تهران کشته شدند. خبر های غیر رسمی خبر کشته شدن 150 نفر راحکایت دارد

2 comments:

Anonymous

گفته های پزشکان، تعداد بسیار زیاد کشته شدگان رو تایید میکنه:
http://forum.iranproud.com/gzarsh-yk-pzshk-bymarstan-rsol-akrm-az-t256796.html

Anonymous

وای بر شما ای ستمگران خونخوار. به خون پاک ندا قسم انتقام خون این شهیدان را از شما ظالمان خواهیم گرفت.