تظاهرات دهها تن از ایرانیان مقیم آتلانتا در مقابل حوزه رای گیری رژیم اسلامی در آتلانتا


همزمان با استقرار صندوق‌های رای گیری توسط عوامل حکومت اسلامی در بسیاری از شهر‌های شرق آمریکا از جمله شهر آتلانتا، دهها تن از ایرانیان مقیم این شهر در اعتراض به روند غیر دمکراتیک انتخابات و همچنین سیاستهای سرکوب گرایانه رژیم اسلامی در مقابل حوزه رای گیری دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی انتخابات حکومت اسلامی را مردم فریبی خوانده و نسبت به سیاستهای ضد مردمی حکومت اسلامی از جمله حبس، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی در داخل، تضییع حقوق شهروندی و تبعیض ‌های جنسیتی، مذهبی‌ و قومی‌ شعار دادند.
تظاهر کنندگان با سر دادن شعار هایی از جمله : این صندوق جنایت آخوند است، این تائید جنایت آخوند است. ننگ بر این صندوق مردم فریب، ننگ بر این رژیم مردم فریب، انزجار خود را از برگزاری نمایش انتخابات ابراز داشتند.
شایان ذکر است که عوامل رژیم سعی‌ کردند با فیلم برداری از تظاهر کنندگان و توهین‌های مکرر جو آرام تظاهرات را به تشنج کشانند ولی‌ با دخالت پلیس تظاهرات به آرامی برگزار شد. تصاویر و فیلم‌های خبری این گرد همایی متعاقبا ارسال خواهد شد.
همزمان با استقرار صندوق‌های رای گیری توسط عوامل حکومت اسلامی در بسیاری از شهر‌های شرق آمریکا از جمله شهر آتلانتا، دهها تن از ایرانیان مقیم این شهر در اعتراض به روند غیر دمکراتیک انتخابات و همچنین سیاستهای سرکوب گرایانه رژیم اسلامی در مقابل حوزه رای گیری دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی انتخابات حکومت اسلامی را مردم فریبی خوانده و نسبت به سیاستهای ضد مردمی حکومت اسلامی از جمله حبس، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی در داخل، تضییع حقوق شهروندی و تبعیض ‌های جنسیتی، مذهبی‌ و قومی‌ شعار دادند.
تظاهر کنندگان با سر دادن شعار هایی از جمله : این صندوق جنایت آخوند است، این تائید جنایت آخوند است. ننگ بر این صندوق مردم فریب، ننگ بر این رژیم مردم فریب، انزجار خود را از برگزاری نمایش انتخابات ابراز داشتند.
شایان ذکر است که عوامل رژیم سعی‌ کردند با فیلم برداری از تظاهر کنندگان و توهین‌های مکرر جو آرام تظاهرات را به تشنج کشانند ولی‌ با دخالت پلیس تظاهرات به آرامی برگزار شد.

0 comments: