عکس هاي منتشر نشده از انقلاب 1357

یکی از افراد منصوب به طرفدار شاه در شهر ( حوالی امجدیه ) گردانده میشود
اجتماعی از مردم در طرف داری از شاه در امجدیه سال 57
اولین رئیس جمهور انقلاب


26 بهمن 57 جنازه چهار تن از سران رژیم پهلوی که در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند خسرو داد و رحیمی بالا و ناجی و نصیری رئیس ساواک در پایین


دستگیری یکی از اعضای ساواک در سال 57


تیمسار رحیمی (سمت راست ) و معاونش تیمسار نوروزی بعد از انقلاب

هویدا در سردخانه


0 comments: