گلزار خاوران +فیلم


. 1/26/2009
بدجوری این گلزار خاوران آزاری شده برای نظام. با تمام سادگی‏اش اگر بماند هرسال از سال قبل هویداتر دهن کجی می‏کند به مقبره‏ی با شکوه حضرت امام. ساختمانش بکنند می‏شود ساختمان گلزار خاوران. پارکش بکنند می‏شود پارک گلزار خاوران.
سنگین‏ترند دست به ترکیبش نزنند و خودشان را بد ترکیب‏تر از این نکنند.
برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

0 comments: