آمارهای رسمی اعلام شده: 14 هزار خودکشی موفق سالانه (حالا رسانه هاي بيگانه بگن ايرانيها درهيچ زمينه اي موفقيت و پيشرفت ندارند خوب بگن)


سرمایه: بنابر آخرین آمارهای رسمی اعلام شده تعداد کسانی که طی یک سال خودکشی موفق کرده اند، پنج درصد هزار نفر یا سه هزار و 500 نفر در کشور است. اما سیدمهدی حسن زاده مسوول کمیته پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت معتقد است: «75 درصد از موارد خودکشی به خاطر مسائل فرهنگی و پیچیدگی های اجتماعی اعلام نمی شود.» بنا بر این به نظر می رسد تعداد این افراد 14 هزار نفر در سال باشد. دکتر میترا حفاظی کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت دیروز در سمینار یک روزه وضعیت خودکشی در ایران و راه های پیشگیری از آن گفت:«با اینکه بیشتر موارد خودکشی در سطوح اقتصادی و اجتماعی پایین گزارش می شود اما موارد خودکشی در سطح متوسط اقتصادی و اجتماعی نیزقابل توجه است. همچنین بر اساس پژوهش های انجام شده در کشور، بیشتر اقدام کنندگان به خودکشی را همانند سایر کشورها، زنان تشکیل می دهند البته مرگ ناشی از خودکشی در زنان بیشتر است به طوری که خودکشی در زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد است. همچنین در میان زنان خانه دار موارد خودکشی 67 درصد نسبت به زنان شاغل بیشتر است.» حفاظی در حالی به این نتایج اشاره کرد که احمدعلی نوربالا روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز چندی پیش در کارگاه بررسی پدیده خودکشی به عنوان یکی از کارگاه های همایش اسلام و آسیب های اجتماعی گفته بود: «پژوهش هایی که در کشورمان انجام شده نشان می دهد اختلالات روانی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد است و تحقیق هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد نرخ خودکشی زنان متاهل در شهرهای مازندران و آذربایجان شرقی بیش از سایر نقاط کشور بوده است.»حفاظی ادامه داد: «اقدام کنندگان به خودکشی در کشور ما در گروه سنی پایین و عمدتاً جوانان بوده و رده سنی آنها را 15 تا 30 ساله ها (حدود 70 درصد) تشکیل می دهند بنابراین خودکشی در گروه نوجوان و جوان شایع تر است.» کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه «در این مورد آمار ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی گزارش می شود»، گفت:«این در حالی است که طی سال های اخیر، تعداد موارد خودکشی و مرگ ناشی از آن در کشور افزایش یافته است.»

0 comments: