تحرکات اخیر(شرکت خصوصی)بنیاد نوروز عليه پناهندگانبابك شديدى
بنیاد نوروز یک شرکت !!! بیزینسی وابسته به رضا پهلوی و سلطنت طلبها است و ازطرف آنها ساپورت میشود . جالب اینجاست که جدیدا بنیاد نوروز و بهمن مالی زاده در تلویزیون پارس برنامه اقای صور اسرافیل را ساپورت میکنند و این را به صورت زیر نویس در تلویزیون پارس به نمایش میگزارد .
اقای صور اسرافیل هم که شخصیتی شناخته شده در به کار بردن الفاظ رکیک تا تقسیم کردن انسانها به کرد و لر و عرب و .....و ساختن وطن و میهن و خاک پاک برای خود است . این اقایان که از خشم مردم در انقلاب ٥٧ فرار کرده اند ، نوک حملات خود را متوجه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و حزب کمونیست کارگری ایران کرده اند و در برنامه بهروز صور اسرافیل به فحاشی علیه فدراسیون و حزب کمونیست کارگری مشغولند. اینها در حرکات جدید خود و نفوذ بین پناهندگان موسوم به شمال عراقی و با وعده و وعید های بی اساس باعث در گیری عده ای از پناهندگان شده اند . بدون اجازه از پناهجویان فیلم تحصن پناهجویان جلوی دفتر سازمان ملل در سالهای گذشته در اربیل عراق را در تلویزیون خود پخش کرده و پناهجویان را آواره کرد قلمداد میکنند و علنا انسان های فراری از جمهوری اسلامی را به کرد و عرب و ترک و غیره تقسیم میکنند و آن را به بدل به خوراک تبلیغاتی برای پر کردن جیب خود کرده اند . هر روزه در بین پناهجویان وعده کمک های مالی وجنسی و غیره را میدهند ، ولی هیچ گاه آنها را دعوت همبستگی و متشکل شدن در برابر سیاستهای ضد پناهندگی یو ان و دول غربی نمیکنند ، هیچ گونه کمک حقوقی به پناهجو نمیکنند ، در برابر دیپورت پناهجو به جمهوری اسلامی هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمیدهند و همه مشکلات پناهجو را میخواهند در مسایل اقتصادی خلاصی کنند و بگویند پناهجویی که سالها در برابر جمهوری اسلامی و این نظام کثیف ایستاده و مبارزه کرده مشکلش ١٠ میلیون لیر ترک و ٤ دلار است . نه ! اقایان این گونه نیست !!!
باید به این آقایان گفت که همین چند هفته قبل به فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد و همبستگی و اعتراض هزاران پناهجو در برابر سیاستهای ضد پناهندگی دولت سوئد خیابان های استکهلم زیر پای این گریختگان از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به لرزه در آمد واولین میوه و ثمره اش لغو دیپورت ٤٨٠کودک مبتلا به بیماری آپاتی به کشورهای خود شد.
این انسانها زیر چتر و پرچم فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی جمع شدند و این حرکت بزرگ را در دفاع از حقوق انسانی پناهجویان رقم زدند .
آقای بهمن معالي زاده ، شما و بنیاد نوروزتان برای نجات جان پناهجو ها از دیپورت به کشورهای اسلام زده و دیکتاتوری چه کرده اید!!!
جز اینکه با نمایش فیلم عده ای انسان گریخته از ظلم و ستم و اسلام سیاسی در ایران آنها را آواره کرد !!! خطاب میکنید و به فکر جمع کردن پول و زدن آن به جیب خود هستید . اقای مالی زاده ما از ظلم و ستم و خفقان حاکم بر آن جامعه و برای نجات جان خود گریخته ایم ما را تقسیم به قومیتها و ملیت ها نکنید ، ما همه انسانیم ، ما آواره نیستیم ، آقای مالی زاده تا وقتی مرز هست پناهنده هم هست . پناهنده وطن ندارد .
http://www.hambastegi.org/farsi/maqalat/ham192-Babak.htm

0 comments: