اطلاعيه کانال وان خطا ب به وبلاگ نويسان و حاميان جنبش ملي ما هستيم

بنا بر گزارشات رسيده،برخي از وبلاگ هاي طرفداران و هواداران جنبش ملي ما هستيم که از سرور (بلاگفا) فضا ميگرفتند،از طرف بلاکفا ،مسدودو يا به نحوي حذف و يا حتي در مواردي بعد از حذف مورد سوئ استفاده عوامل حکومتي قرار گرفته اند،بنابراين جهت جلوگيري از سوئ استفاده هاي احتمالي توصيه اکيد ميگرددکه وبلاگ نويسان بجاي استفاده از سرورهاي مشکوک ونامطمئن از سرورهاي امن و مطمئن ديگر چون بلاگ اسپا استفاده کنند که از ضريب اطمينان و امنيت بالايي برخوردارند

0 comments: