"رژیم اسلامی از کجا تا به کجا"(به بهانه بیانیه حقوق بشری میر حسین موسوی.)درویش رنجبر(دیپلمات اسبق ج.ا) darvishranjbar@gmail.comبه بهانه بیانیه حقوق بشری میر حسین موسوی.

در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی کاندیداها ایی که میخواستند در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت کنند برای جلب آرا مردم بر روی دو مورد بیشترین مانور را میدادند، نخست سابقه زندان در زمان شاه و دوم پیروی از "خط امام".
نه تنها هیچکس از کوروش به عنوان بنیانگذار اولین اعیلامیه حقوق بشر یاد نمیکرد بلکه بقول خلخالی "کوروش در جوانی راه زنی‌ پیشه کرد". امروز همان کارگزارانی که در تحکیم پایه های استبدادی این رژیم بسیار کوشیدند ناگهان به صرافت افتادند که در قرآن از کوروش بنام ذوالقرنین یاد شده است. ناگهان به صرافت افتادند که باید به "سنن ملی‌" احترام گذشت و نباید همچون آيت الله خزعلی از جایگزینی "عيد غدیر" بجای نوروز سخن گفت. ناگهان به صرافت افتادند که در دنیای امروز چیزی بنام حقوق شهروندی هم وجود دارد و حکومت نباید در زندگی‌ خصوصی‌ مردم دخالت کند. و سر انجام اینکه ناگهان به صرافت افتادند که ایران کشوری هست متشکل از اقوام گوناگون با مذاهب متفاوت.
میر حسین به اعلامبه جهانی‌ حقوق بشر استناد کرده و به کلی‌ گویی‌های عوام پسند مانند "حق حيات" و "حق امنیت" می‌‌پردازد ولی‌ حاضر نیست به حق آزادی مذهب که در همین اعلاميه جهانی‌ به رسمیت شناخته شده است اشاره کند. حاضر نیست به صراحت اذعان کند که در دنیای متمدن امروز نباید کسی‌ را به" جرم" ارتداد به دیار عدم فرستاد.ایشان در بخش دیگری از بيانيه "بسیار مهم" خود از رفع گزینش‌های عقیدتی‌سیاسی "ناروا" سخن میگوید. به زعم میر حسین، گزینش‌های عقیدتی‌سیاسی روا که مفسرین آن گزمه‌های ولی‌ فقیه هستند محل هیچ ایرادی نیست. نگاه اجمالی‌ به بیانیه ایشان گویای دو واقعيت ملموس می‌‌باشد:
۱-حکومت سرکوبگر "جمهوری اسلامی" بطورعام و کاندیدا‌های نمایش انتخاباتی بطور خاص بر این امرواقف بوده که مردم تا چه میزانی‌ از این رژیم منزجر هستند و بنا بر ضرورت کشاندن مردم پای صندوق‌های رای لازم است در ظاهر تا حد ممکن از آنچه ماهیت واقعي رژیم را تشکیل میدهد فاصله گرفت.
۲-بین مردم و حاکمیت چنان شکاف عمیقی وجود دارد که نمیتوان آن را با چنین بيانيه هاي تبلیغاتی بی‌ پایه و اساس پر کرد. دستگاه ولایت فقیه بخوبی آگاه هست که این فاصله عمیق تنها با زور سرنیزه پر میشود، بنا بر این پس از انجام نمایش انتخاباتی در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید وموضاعاتي نظیر حقوق شهروندی، حقوق اقوام ایرانی‌، احترام به سنن ملی‌ چیزی بیش از شوخی‌ انتخاباتی نیست.

1 comments:

# ارسال شده توسط جستجوگر

سلام دوست عزیز با بررسی جریان رکسانا صابری از دستگیری تا آزادی به روز هستم. خوشحال می شوم نظر خود را ابراز کنید.
موفق باشید