شماری از فعالین سیاسی در تهران مورد تهدید قرار گرفتند.

سايت اطلاعات.نت: در جلسه ای که هم اکنون در منزل مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در رابطه با تشکیل یک همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شده است، نیروهای امنیتی طی تماسی در دقایق پیش ایشان را تهدید نموده و اعلام داشتند خدمت شما خواهیم رسید در این جلسه که دکتر هرمیداس باوند ، عیسی خان حاتمی ، مهندس حشمت الله تبرزدی ، دکتر محمد ملکی ، مهندس اشکان رضوی ، مهندس کیوان صمیمی ، اسماعیل مفتی زاده ، علیرضا جباری حضور داشتند اینگونه استنباط می شود که شخص مهندس زعیم هدف تهاجم و یا سوء قصد قرار دارد در ضمن احتمال می رود که کل جمع حاضر دستگیر شوند.با این شرایط پیش آمده حاضران تا کنون در منزل مهندس زعیم حضور دارند و در صورت هر گونه پیش آمدی ملت ایران آگاه باشند مسئولیت آنچه که برای این افراد پیش آمده به عهده حکومت اسلامی و نیروهای امنیتی خواهد بود.مجامع بين المللي را آگاه نمايند.
پاينده ايران

0 comments: