خبرگزاري فارس:يک جوان!دوازده ساله!بدون حضور مادرش در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کرد

خبرگزاري فارس: در چهارمين روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري دهم يك جوان 12 ساله در انتخابات رياست جمهوري دهم ثبت نام كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، يك جوان 12 ساله كه به همراه پدر خود به ستاد انتخابات كشور آمده بود بدون حضور مادرش در انتخابات رياست جمهوري دهم ثبت نام كرد. وي مهمترين برنامه خود پس از رئيس جمهور شدن را رسيدگي به مدارس راهنمايي عنوان كرد.

0 comments: