حمله احتمالي جنگنده هاي اسراييلي به ايران و پاسخ از سر استيصال سپاه پاسداران

بعد ازانتشار گزارشهايي مبني بر مانور جنگنده هاي اسراييلي براي حمله به ايران ،روزنامه قدس ار گان سپاه پاسداران بدون استناد به منبع خبري گزارش به اصطلاح راهبردي!عنوان کرد که در صورتي که جنگنده هاي رژيم صهيونيستي براي حمله احتمالي به ايران حريم هوايي ترکيه را نقض کنند، آنکارا اين جنگنده ها را ساقط مي کند.!!

متن خبر من درآوردي روزنامه قدس به شرح ذيل است:
يک گزارش راهبردي نشان مي دهد در صورتي که جنگنده هاي رژيم صهيونيستي براي حمله احتمالي به ايران حريم هوايي ترکيه را نقض کنند، آنکارا اين جنگنده ها را ساقط مي کند.
به گزارش شبکه خبر دانشجو، پايگاه اينترنتي روزنامه الوطن عربستان با افشاي اين گزارش که مستند به اطلاعات و تحليلهاي برخي از کارشناسان، سياستمداران و نظاميان ترکي و آمريکايي است، تأکيد کرد که ترکيه به هيچ وجه اجازه نخواهد داد اسرائيل از آسمان اين کشور براي حمله به ايران استفاده کند.

0 comments: