اعدام یک زندانی در زندان اردبیل


ساعت شش صبح امروز یک زندانی در زندان اردبیل اعدام شد.سیدرضا اطهرنیا 32 ساله به جرم قاچاق مواد مخدر امروز صبح در زندان اردبیل به دار آویخته شد.سیدرضا اطهرنیا که به اتهام حمل موارد مخدر 6 سال بود که در زندان اردبیل زندانی و محکوم به اعدام شده بود، ساعت 6 صبح امروز اعدام شد. این در حالی است که هم‌پرونده‌ی وی نیز دو ماه قبل پس از طی همین مدت زندانی بودن به چوبه‌ی دار سپرده شده بود.

0 comments: