معاون پيشگيري اداره کل بهزيستي استان گيلان اعلام کرد:در استان گيلان به طور رسمي 50 هزار نفر معتاد زندگي مي کنند که نيازمند درمان هستند

معاون پيشگيري اداره کل بهزيستي استان گيلان اعلام کرد: 81 درصد زندانيان استان گيلان، به مواد مخدر اعتياد دارند. به گزارش ايسنا، دکتر سعيد سادات منصوري، در نشست مشترک بهزيستي و سازمان آموزش و پرورش استان گيلان اظهار کرد: آموزش همواره مرکز ثقل بحث پيشگيري است و جامعه ما امروز با آسيب هاي اجتماعي همچون اعتياد روبه روست که پيشگيري از آن بر عهده تمام نهادهاست. وي گفت: با توجه به کاهش سن اعتياد و رشد بيماري ايدز در کشور در يک سال گذشته، معاونت پيشگيري بهزيستي به دنبال تعامل هرچه بيشتر با سازمان آموزش و پرورش جهت اجرايي کردن طرح هاي خود است. دکتر منصوري افزود: متاسفانه در استان گيلان به طور رسمي 50 هزار نفر معتاد زندگي مي کنند که نيازمند درمان هستند که 10 درصد اين افراد، معتادان تزريقي هستند. همچنين با تست اعتيادي که از همه زندانيان استان گيلان گرفته شده است، 81 درصد زندانيان که به دليل ارتکاب هر جرمي در زندان هاي استان هستند، اعتيار به مواد مخدر دارند. معاون پيشگيري بهزيستي استان گيلان با اشاره به مراکز پيشگيري و درمان موجود در استان، عنوان کرد: در مراکز بهزيستي گيلان، درمان هاي همه جانبه دارويي و غيردارويي شامل روانشناسي و مددکاري به مراجعان اختصاص مي يابد که در سال گذشته 5 هزار و 400 نفر به اين مراکز مراجعه کرده اند
روزنامه مردم سالاري نسخه شماره 1969 - 1387/09/26 -


0 comments: