در ج.ا. فساد و ارتشا بيشتر موجب ترقي بيشتر مقام ميشود


مرد رشوه دهنده به نمایندگان ترفیع گرفت !
تریبون:یک مقام مطلع در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از ارتقای سطح سمت قبلی عباسی (مدیر دفتر دولت در مجلس که در زمان او ماجرای چک‌های پنج میلیونی پیش آمد) خبر داده است.عباسی هم‌اکنون به عنوان مستشار دیوان محاسبات مشغول فعالیت است.

0 comments: