کاريکا تورهايي جالب از مذاکرات احتمالي اوباما و احمدي نژاد
2 comments:

Anonymous

دوست عزیز حیف نبود این کثافت را پهلوی اوباما بنشانی؟ ان شاءالله اوباما سر قبرش برود.

بسیجی

جمش کنید تا مابسیجیا هستیم کسی نیست