تجزيه طلبان وشيوه عملکرد شوم وخزنده اشان را بشناسيم
تجزيه طلبان وشيوه عملکرد شوم وخزنده اشان را بشناسيمتجزيه طلبان که عموما شهامت وجرات بيان عريان تجزيه طلبي را ندارند اکثرا تحت پوشش وعنوان هويت طلب وترجيحا با طرح خواست فدراليسم تلاش دارند افکار و نظريات فاشيستي وشوم خود را به جامعه القا و نشر وبسط دهند،افرادي با اين نوع تفکر که معدود وانگشت شمار هستند براي اينکه حضور قدرتمند و پشتوانه گروهي از خود القا کنند،اغلب تحت عناوين انجمن و نهادهاي موهوم مختلف من دراوردي مذبوحانه مي کوشند تا با رخنه ونفوذ در رسانه هاي گروهي خارج از کشور اهداف خود را با محمل حقوق بشري پيش برند،در برخي موارد نيز با مخفي کردن خود در پشت سايتهاي بي نام ونشان،با هويتهاي مستعار و غير واقعي با نشر افکار مذموم جدايي خواهانه و همچنين اخبار سراسر کذب و تفرقه افکنانه به حيات ننگين خود ادامه دهند.يکي از عمده ترين سايتهاي مروج تجزيه آذربايجان سايت (بايبک) ميباشد،نويسنده واداره کننده ان که خود را در سايت با نام مستعار بايبک تبريزلي معرفي مينمايد کسي نيست جز عليرضا.ج. که خود را سخنگوي خود خوانده و تک نفره (آسمک) نيز ميخواند،اين سايت در کنار تلويزيون(گوناز تي وي)از اصلي ترين ارگانهاي اساسي و رسمي تجزيه طلبان به شمار ميرود که بودجه خود را نيز از دولت علي اف در جمهوري آذربايجان دريافت ميکنند و هدف نهايي نيز چنانکه «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور آذربایجان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «گونی ـ‌ آذر»،گفت: از جمله اقدامات من در زمان ریاست‌ جمهوری، برقراری پیوند اقوام آذری‌ زبان است. این پیوند اکنون به مرحله تشکیل دولت متحد- فدراتیو؟ واحد؟- آذربایجان با همکاری کشورهای ترک‌زبان از جمله کشورهای همسایه رسیده است. در این زمینه به توافقاتی نیز رسیده‌ایم که در آینده نزدیک شاهد نتیجه آن خواهیم بود.سايت بايبک همچنين در نشر اخبار دروغين با انگيزه هاي مشخص يد طولايي دارد ،براي مثال يکي از خبرهاي کاملا کذب وجعلي که حدود دو سال پيش در بايبک منتشر و توسط گوناز تي وي دنبال شد و جنجال و واکنشهي بسياري را بر انگيخت ،انتشار فيلم مجعول از سوزاندن برخي کتابهاي فارسي چون شاهنامه در آذربايجان! بود که بعدا نيز هيچ منبع مستقل و موثق ديگري اين خبر را تاييد نکردو هدف از ان نيز ايجاد نفرت و انرجار بين آذري ها و غير آذري ها بود که خوشبختانه با درايت و تيز هوشي مردم و اصحاب رسانه اين غائله و توطئه نيز خنثي شد.تحليل گران بر اين باورند، دامن زدن به اختلافات قومي و حمايت هاي وسيع و همه جانبه مالي و رسانه اي از تجزيه طلبان در دستور كار برخي از سرويس هاي جاسوسي كشورهاي بيگانه قرار دارد

چندين گزارش موثق نيز حاکيست که خانم فاخته.ز.که خود را رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان ميخواند که شما بخوانيد انجمن دفاع از تجزيه طلبان اذربايجان،با مصادره به مطلوب کردن نام زندانيان سياسي وبا ارتباط گيري با برخي مقامات آمريکايي چون مايکل ليدن بحث وجود ملتهاي مختلف در ايران مطرح وبا ارايه امار غير واقعي سي ميليون نفري از اذري زبانها چنين عنوان کرده است که آذربايجا نيها در اکثريت و غير اذري ها چون فارسها در اقليت ميباشند!يکي ديگر از اقدامات ين عناصر معلوم الحال بامغزهاي منجمد ومتعصب اينست که اذري زبانهايي راکه دغدغه هاي ملي و مهيني دارند ومعتقد به يکپارچگي و حفظ تماميت ارضي هستند ومخالف هر گونه تجزيه طلبي ميباشند را در سايتهاي خود با عنوان(مانقورد)و در بهترين حالت غير آذربايجاني مينامند وحتي در مواردي به صورت برنامه ريزي شده با لجن پراکني و ... وارسال ان به رسانه هاي گروهي اغلب از طريق اي ميل ،وقيحانه ومفتضحانه تلاش ميکنند تا به زعم وخيال باطل خود چنين افرادي را منزوي وميدان را براي يکه تازي خود بي رقيب و خالي کنند.
فضائل عزیزان/29 آذر ماه 1387 برابر با 2008-12-19

1 comments:

Anonymous

بعضي ها چه زود خودشونو لو ميدن بابا به فكر ملت خودت باش كه وضع و اوضاعشان بهتر از اهالي افغانيها نيس و تو اگر شعور داشتي و خون بابك و ستار و اتيلا در بدن داشتي به خودفروشي نمي افتادي٠