گزارش تصويري از حملات هوايي اسرائيل به کرانه باختري غزه(بر گرفته از نشريات اروپايي و آمريکايي)


3 comments:

Anonymous

آقای عزیزان شما که هر روز در رادیو اسرائیل صحبت از حقوق بشر دارید و اغلب مصاحبه های خود را با رادیو اسرائیل انجام میدهید چگونه این تصاویر را منتشر میکنید.بر این باورم که شما به اسرائیل خیانت میکنید

# ارسال شده توسط eshtrak

dowm with imperialism & israeli zionism.where are united nation,human right activists,peace loving people of the world to see these criminal acts of aggression?

fazael azizan

حقوق انسانی و اولیه بشر :مصاحبه باراديو اسرايل دليلي نميشود که که ما نقض حقوق بشر توسط اسراييل را منعکس نکنيم
و در ثاني ما از هر تريبوني که بتوانيم فرياد درد و مظلوميت ملت ايران را منعکس کرده ايم و خواهيم کرد،حال چه از تريبون راديو اسرايل و چه تريبون هاي ديگر...