يکي ديگر از دستاوردهاي پر شکوه انقلاب:حکم در آوردن چشمان مردی در تهران به تائید شعبه 33 دیوان عالی کشور رسید.


سایت ايران اکونوميست: حکم قصاص چشمان خواستگاری که صورت یک دختر را با اسید سوزاند امروز در دیوان عالی کشور تائید شد. متهم مجید نام دارد. در نشست رسیدگی به این پرونده که ششم آذر 1387 به ریاست قاضی «نورا... عزیز محمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد، «مجید» به پرداخت «دیه» و قصاص هر دو چشم (کور شدن) محکوم شد و امروز این رای به تائید شعبه 33 دیوان عالی کشور رسید.

0 comments: