خسرو معتضد: فاجعه سينما «ركس» كار تجزيه طلبان بود

ايرنا- خسرو معتضد گفت: من با آزادي و با اتكا به اسناد معتبر مي گويم كه فاجعه آتش سوزي سينما ركس آبادان، كار ساواك يا انقلابي ها نبوده است.معتضد براي اثبات اين موضوع كه آتش سوزي سينما ركس فاجعه اي بوده است كه با سوءاستفاده از شرايط انقلابي كشور و به دست تجزيه طلب ها رخ داده،، اسنادي از ساواك را كه از سوي وزارت اطلاعات ايران چاپ شده، ارايه كرد و گفت: در آن زمان تلاش عوامل رژيم بر اين بود كه بگويند مبارزان انقلابي اين اقدام غير انساني را انجام داده اند كه به اعتقاد من موجب كشته شدن 377 نفر شده است. آنها تلاش مي كردند تا اين اقدام هولناك را به نام انقلابي ها تمام كنند و از آن به نفع خود بهره برداري كنند. معتضد حقيقت ماجرا را براساس اين اسناد چنين بازگو كرد: بر اساس مستندات موجود، عده اي افراد مزدور و وابسته با هدف تجزيه بخش جنوبي كشور و تشكيل عربستان ايران و در ازاي دستمزد 90 دينار امارات عربي، سينما ركس آبادان را به آتش كشيدند.

0 comments: