رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان نقده به اتهام فساد اخلاقي دستگير شده است

سرگرد عین الله نوروزپور رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان نقده به اتهام فساد اخلاقي دستگیر شده و هم اینک در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بسر می بردگفته ميشود بعد از اتهام فساد اخلاقي،اعتياد شديد نامبرده به مواد مخدر و رشوه گيري از ديگر دلايل بازداشت وي ميباشد.
احمدزاده از مأمورین سولدوزی اداره اطلاعات نیروی انتظامی در حال حاضر به
جانشینی نوروزپور انتخاب شده است
پنجشنبه، 24 بهمن ماه 1387 برابر با 2009-02-12

0 comments: