شکنجه دو فعال بازداشتی در اردبیل برای گرفتن اعتراف

دو فعال مدنی آذربایجانی بنامهای رامین و ابراهیم صادقی که از روز ۱۷ بهمن ۸۷ توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل انتقال یافته اند، هم اکنون تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارند.
این دو برادر بازداشتی برای اعتراف کردن به اتهامات از پيش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ايجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهين و تحقير کلامی و حتی جلوگيری از استفاده آنان از دستشويی قرار گرفته اند.
در این میان وضعیت رامین صادقی که در اعتراض به فشارهای وارده دست به اعتصاب غذا هم زده است نگران کننده گزارش شده، بطوریکه وی در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده است.
خانواده صادقی که بشدت نگران سلامت عزیزانشان هستند، می گویند سلامتی فرزندان ما هم اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در خطر است زیرا آنها تحت شکنجه و در اعتصاب غذا قرار دارند و هنوز هيچ گونه تفهيم اتهامی صورت نگرفته و مراجعه ما به دادگاه انقلاب اردبيل برای آگاهی از اتهام آن دو بی نتيجه بوده است و هیچ مرجع قضایی و امنیتی پاسخگویی ما نیست.
با توجه به موارد قبلی شکنجه فعالان اردبیلی در بازداشتگاه اطلاعات و صدور احکام سنگین برای آنان بیم آن می رود که این فعالان نیز زیر شکنجه مجبور به اعتراف به کارهای ناکرده کنند و برایشان حکم های سنگین صادر شود.
شایان ذکر است در هفته های گذشته برای شش فعال مدنی در اردبیل که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شوند حکم پنج سال حبس و تبعید صادر شده است.

0 comments: