يک پناهنده سياسي در عراق از نهادهاي مدافع حقوق انساني در خواست کمک کرد

محمد طبسي زنداني سياسي سابق که بعد از تحمل سه سال زندان از بيست و دو ماه پيش به عراق گريخته و تقاضاي پناهندگي کرده در گفتگو با پايگاه خبري حقوق انسانی و اولیه بشر، با اشاره به وضعيت اسفبار و خطرناک خود در عراق گفت که در طول بيست و دو ماهي که در عراق ميباشد کميسارياي عالي پناهند گان سازمان ملل متحد به دلايل نا معلوم از رسيدگي به پرونده اش امتناع و نامبرده در بلا تکليفي محض به سر ميبرد.آقاي محمد طبسي در آخر از همه ازاديخواهان و نهادهاي مدافع حقوق انساني تقاضا کرد که وي را در رهايي ازچنين وضعيت مبهم و اسفبار ياري کننددر ذيل اي ميل و شماره تماس محمد طبسي درج شده است :009647705490945 mssso_gt@yahoo.com

0 comments: