کوروش احمدی مبارز سرزمین ایران در کشور ترکیه درشهر وان چشم از جهان فروبست .

.
کوروش احمدي زنداني سياسي سابق که اخيرا از کشور خارج شده بود در غربت درگذشت،خبري بهت آوروبسيار حزن انگيز،که همه زندانيان سياسي ومبارزين راه آزادي ايران را در اندوهي جانسوز فرو برد.
. نام واقعی وی سید محمد احمدی ملقب به کوروش احمدی بود. کوروش متاهل و دارای سه فرزند بود که فرزند بزرگ وی شیما نیز درگیر مبارزات پدرش بود. کوروش احمدی متولد فریمان مشهد بود که به کرج مهاجرت کرد. در کرج با مبارزان کرجی از جمله امیرحسین حشمت ساران آشنا شد و در ابتدا در چارچوب جبهه اتحاد ملی در کرج فعالیت می کرد. وی سپس خود را از این گروه جدا و تحت نام کانون پیشاهنگی زندانیان سیاسی ادامه به کار داد. در شهریورماه همین سال بود که برای بار دیگر دستگیر شد . کوروش احمدی بخش زیادی از زندگی خود را وقف مبارزه با بی عدالیتها ،فارغ از تعلق سیاسی کرده بود.انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي ضمن ابراز تسليت به خانواده شريف اين پوينده راه آزادي و همه آزادي خواهان ،اعلام ميدارد که مبارزات ايشان توسط احمدي هاي ديگر تا رسيدن به مقصود ادامه دارد.
anjomanhemayat@yahoo.com سه شنبه، 29 بهمن ماه 1387 برابر با 2009-02-17

1 comments:

Anonymous

this regime Islamic fascist will disappear soon