يک نماينده مجلس:طريقه ارسال پيام فوري به مسئولان ج.ا. خود سوزي در مفابل مجلس است که بلافاصله نيز بعد از فوتتان به کارتان رسيدگي ميشود!!!

ااين فرد با اقدام خود مي‌خواسته پيامي را به مجلس و مسئولان اجرايي بدهد

یرنا: نماينده طرقبه و چناران از اظهارات رييس مجلس و رييس کميسيون امنيت و سياست خارجي در صحن علني در خصوص فردي که روز گذشته در مقابل مجلس اقدام به خودسوزي کرده بود، انتقاد کرد.
محمد دهقان روز يکشنبه در حاشيه جلسه علني مجلس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فردي که در مقابل مجلس خود را آتش زده از اجزاي اين ملت است و البته نمايندگان نامه‌اي داده‌اند تا کار وي را پيگيري کنند.
دهقان اضافه کرد: اين وظيفه مسئولان و مديران اجرايي کشور بود که اين امور را پيگيري کنند که وقوع اين حادثه نشان مي‌دهد آنها به وظايف خود عمل نکرده‌اند وگرنه کار به اينجا نمي‌کشيد.
دهقان با انتقاد از اينکه بروجردي در خصوص جانباز بودن يا نبودن اين فرد در صحن علني تذکر داده اظهار داشت: او يک انسان بود، چه جانباز و چه فردي معمولي و براساس اصول قانون اساسي همه انسان ها از حقوق مساوي برخوردارند و بايد به حقوق اين فرد نيز رسيدگي مي‌شد.
وي تأکيد کرد که براساس قانون اساسي بايد حيثيت همه انسان ها مصون بماند.
نماينده چناران و طرقبه اظهار داشت: اين فرد با اقدام خود مي‌خواسته پيامي را به مجلس و مسئولان اجرايي بدهد و مسئولان مربوطه بايد موضوع را پيگيري مي کردند.
دهقان به اظهاران علي لاريجاني در خصوص اين فرد اشاره کرد و گفت: رييس مجلس نبايد اين گونه حيثيت افراد را از تريبون مجلس از بين ببرد حال که نتوانسته ايم کاري براي او انجام دهيم نبايد کاري کنيم که حيثيت خانواده اش را از بين ببريم.
عضو کميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: موضوع اعتياد اين فرد نيز بايد توسط دادگاه اعلام شود و اگر هم او تعادل رواني نداشته اين مسئله به معني يک آسيب اجتماعي است و آنها (لاريجاني و بروجردي) با اين کار تنها صورت مسئله را پاک کردند.

0 comments: