بخشي از سخنان آقاي منتظري در ديدار با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت

‏ابتداى انقلاب شعار آزادى داده مى‎شد و مى‎گفتند حتى یک ماتریالیست مى‎تواند بیاید‏ ‏و نظرات خود را بیان کند، اما متأسفانه در سى امین سالگرد انقلاب جلوى فعالیت‏ ‏انجمن اسلامى و دفتر تحکیم وحدت را مى‎گیرند و آن را غیرقانونى اعلام مى‎کنند.‏ ‏انقلابى که حاصل خون شهدا و زجر و شکنجه زندانیان و تلاش و ایثار افراد انقلابى و‏ ‏فعالیت هاى سیاسى آنان مى‎باشد، متأسفانه در سى امین سالگرد آن شاهد کنار گذاشتن‏ ‏نیروهاى مومن و موثر در پیروزى انقلاب و ممنوع البیان کردن و حذف آنها از صحنه ‏ ‏کشور مى‎باشیم و انقلاب را به نفع خودشان مصادره کرده اند.
‏باعث تعجب است که در سالگرد انقلاب شاهد هستیم مسئولین شعارهاى انقلاب و‏ ‏وعده هاى داده شده به ملت را فراموش کرده اند. حال این که سالگرد براى یادآورى و زنده‏ ‏نگاه داشتن شعارها و وعده ها و عمل به آنها مى‎باشد. در زمانى که انقلاب شد‏ ‏وعده هایى که هم مرحوم امام هم ما به تبع ایشان هم دیگران به مردم مى‎دادند و شعار‏ ‏شده بود براى همه این بود: استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى. آزادى معنایش این‏ ‏نیست که فقط چهار نفر مسئولین هرکارى مى‎خواهند آزاد هستند انجام دهند، بلکه این‏ ‏مردم هستند که باید آزاد باشند، عقایدشان را اظهار کنند و بتوانند تجمع داشته باشند.‏ ‏سالگرد براى همین است که اینها را به یاد بیاوریم
‏همه در سخنانشان تکرار مى‎کنند
‏حکومت عدل على (ع ) معنایش این است یعنى ملت آزاد باشند، نظریاتشان را بگویند،‏ ‏آقایان دائم مى‎گویند دانشگاهها و دانشجویان باید در صحنه باشند، آیا در صحنه باشند‏ ‏یعنى پیرو شما باشند و هرچه شما مى‎گویید آنها بپذیرند و هیچ نظر ندهند؟! خیر، در‏ ‏صحنه باشند یعنى نظریاتشان را بیان کنند و تعقیب کنند نظرات خود را; نه این که به‏ ‏خاطر ابراز نظر به زندان بیفتند و از تحصیل محروم شوند. به عقیده من دانشجو را از‏ ‏آموختن علم بازداشتن یک جنایت است. خداوند به افراد استعداد داده آقایان جلوى آن‏ ‏را مى‎گیرند.
‏بنابراین در سى امین سالگرد انقلاب فقط جشن نباشد بلکه باید مسئولین تجدیدنظر‏ ‏داشته باشند در رفتارشان. کشور متعلق به مردم است نه متعلق به سه الى چهار نفر، مردم‏ ‏حق اظهارنظر دارند. بارها تکرار کرده ام که امام حسن (ع ) به معاویه مى‎نویسند: “ولانى‏ ‏المسلمون الامر من بعده “: مسلمانان بعد از شهادت امام على (ع ) امر خودشان را به من‏ ‏محول کردند; بنابراین تو نباید کارشکنى بکنى، باید پیرو خواسته مردم باشى
‏در همه کشورها براى اداره کشور احزاب تشکیل مى‎دهند و احزاب آزاد هستند در‏ ‏اظهارنظر و فعالیت مى‎کنند، دولت تشکیل مى‎دهند، این که استبداد باشد و فقط یک‏ ‏عده خاصى نظر بدهند و دهان دیگران را مهر کنند در دنیاى امروز پیش نمى رود و‏ ‏کارایى ندارد و به ضرر خود مسئولین مى‎باشد

0 comments: