آيا بعد از سي سال پرتاب ماهواره مهم تر است يا حل مشکلات مردم

دوشنبه 14 بهمن 1387 رسانه هاي حکومتي با اب و تاب خبر از ارسال ماهواره اي به فضا و قرار گرفتن ان در مدار خبر دادند.فارغ از صحت وسقم خبر ويا چگونگي ساخت يا مونتاژ ماهواره توسط ايران ،انچه که ذهن مرا به خود مشغول ساخته اينست که دولتمردان جمهوري اسلامي چرا در طول اين سه دهه فکري و طرحي براي ابتدايي ترين مشکلات مردم اعم از بيکاري و فقرواعتياد و تورم وفساد اداري و رشوه خواري و... نکرده اند و نميکنند.مثلا همين هفته پيش يکي از زلزله‌‏زدگان بم در مقابل نهاد رياست‌جمهوري خود را به آتش کشيد،وياآمار حودکشي هاي بالا و يا هزاران مشکل ديگر که در حوصله اين نوشتار مختصر نميگنجد.آيا آیا اینکه فقر، بیکاری ، تورم و هزاران مشکل دیگر در کشور از بین برود افتخارش کمتر از پرتاب یک ماهواره است؟
تازه ماهواره اي که معلوم نيست فردا پس فردا خبرش مثل نمونه قبلي اش تکذيب ميشود يا نه!
لازم به ذکر است که اين موشک قبلا نيز دو بار پرتاب شده بودکه با بروز نقص فني نا کام مانده بود که در اينجا لينکش را ميتوانيد مشاهده کنيد

0 comments: